Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Geldend van 15-02-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Artikel I

Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening Bonaire worden aangewezen:

 • 1.

  het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van meer dan 100 kubieke meter aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand in een inrichting met een minimale opslagcapaciteit voor deze producten van 100 kubieke meter;

 • 2.

  het opwekken van energie in stookinstallaties met een totaal gezamenlijk vermogen van meer dan 1 megawatt;

 • 3.

  het opwekken van energie door middel van windturbineparken;

 • 4.

  het exploiteren van een luchthaven.

Artikel II

Degene die op 1 juli 2010 de in artikel I genoemde milieubelastende activiteiten verrichtte, is bevoegd deze voort te zetten tot 1 juli 2011, voor zover voor 1 juli 2010 een verzoek om vergunning werd ingediend.

Artikel III

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.