Regeling vervallen per 01-01-2018

Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 1 januari 2018 de gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-233808

Gemeenteblad 2017, nummer 197