Regeling vervallen per 01-01-2019

VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018
Citeertitel VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2019 Onbekend

09-11-2017

Officielebekendmakingen.nl 27 december 2017

Onbekend