Regeling vervallen per 21-07-2021

ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)

Geldend van 01-01-2018 t/m 20-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
Citeertitel ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 160 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 21-07-2021 nieuwe regeling

31-10-2017

Staatscourant 2017, 75745

2.1.10.