Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2018)

Geldend van 06-06-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2018)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2020 01-01-2021 artikel 2:48a

14-06-2020

gmb-2020-140762

Z/20/068062/RAAD/20/02697
22-12-2018 06-06-2020 artikel 1:1, 2:11, 2:25, 2:31, 2:41, 2:42, 2:79, 4:2, 4:3, 5:10, 5:31a

06-12-2018

gmb-2018-276232

/RAAD/18/02350
28-03-2018 22-12-2018 hoofdstuk 6, artikel 2:25, 6:1

08-03-2018

Gemeenteblad 2018, 63062

/RAAD/18/02350
01-03-2018 28-03-2018 artikel 3:3, 3:7, toelichting

08-02-2018

Gemeenteblad 2018, 33618

RAAD/17/02338
01-01-2018 01-03-2018 nieuwe regeling

07-12-2017

Gemeenteblad 2017, 233012

.