Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent takenregister Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018

op grond van artikel 6, tweede en derde lid van de gemeenschappelijke regeling RBG

A.

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft aan de RBG de heffing en invordering van de volgende belastingen overgedragen:

 • 1.

  Watersysteemheffing;

 • 2.

  Zuiveringsheffing;

 • 3.

  Verontreinigingsheffing;

 • 4.

  Precariobelasting;

 • 5.

  Leges.

B.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft aan de RBG de heffing en invordering van de volgende belastingen overgedragen:

 • 1.

  Watersysteemheffing;

 • 2.

  Wegenheffing;

 • 3.

  Zuiveringsheffing;

 • 4.

  Verontreinigingsheffing;

 • 5.

  Precariobelasting;

 • 6.

  Leges.

C.

De gemeente Delft heeft aan de RBG overgedragen:

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. 

 • 2)

  Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrechten;

  • 5.

   Toeristenbelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Reclamebelasting;

  • 8.

   Kadegelden;

  • 9.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening:

   Titel 1

   • -

    Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand;

   • -

    Hoofdstuk 2 Reisdocumenten;

   • -

    Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

   • -

    Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen;

   • -

    Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens;

   • -

    Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie;

   • -

    Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken;

   • -

    Hoofdstuk 8 Huisvestingswet / Huisvestingsverordening;

   • -

    Hoofdstuk 9 Leegstandwet;

   • -

    Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet;

   • -

    Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer, met dien verstande dat de heffing en invordering van 1.14.5. aan de RBG is overgedragen;

   • -

    Hoofdstuk 18 Milieuvergunningen;

   • -

    Hoofdstuk 19 Diversen;

  • Titel 2

   • -

    Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag;

  • Titel 3

   • -

    Hoofdstuk 1 Horeca onder 3.1.3.6;

   • -

    Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven;

   • -

    Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening.

D.

De gemeente Vlaardingen heeft aan de RBG overgedragen:

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. 

 • 2)

  Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrechten;

  • 5.

   Toeristenbelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Lijkbezorgingsrechten;

  • 8.

   Hondenbelasting;

  • 9.

   Havengelden pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en historische schepen;

  • 10.

   Havengelden vaste ligplaatsen;

  • 11.

   BIZ-bijdrage;

  • 12.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening, hoofdstuk 1 onder:

   • -

    Algemeen;

   • -

    Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart;

   • -

    Basisregistratie Personen onder 11;

   • -

    Rijbewijzen;

   • -

    Kadaster;

   • -

    Verkeer/toezicht en handhaving onder 31.B en 31.C.

E.

De gemeente Schiedam heeft aan de RBG overgedragen:

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. 

 • 2)

  Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrecht;

  • 5.

   Reclamebelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Hondenbelasting;

  • 8.

   Woonwagenrecht;

  • 9.

   Woonschepenrechten;

  • 10.

   BIZ-bijdrage;

  • 11.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening:

   Titel 1

   • -

    Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand;

   • -

    Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Nederlandse identiteitskaart;

   • -

    Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

   • -

    Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister;

   • -

    Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken;

   • -

    Hoofdstuk 8 Gemeentearchief.

F.

De deelnemers hebben de werkzaamheden met betrekking tot de klantencontacten voor de hierboven genoemde taken overgedragen aan de RBG.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep in de openbare vergadering van 7 september 2017.
Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep,
directeur,
H.B. Sigmond
voorzitter,
drs. A.J.B. van der Klugt