Regeling vervallen per 01-01-2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort
Citeertitel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp maatschappij en zorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt [Verordening Voorzieningen Gehandicapten gemeente Zandvoort 1996 vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 1996]

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2013 Intrekking

18-12-2012

Zandvoortse Courant, 27 december 2012

Z2012-003309, registratienummer 2012/08/000218 en 2012/10/000104
01-01-2007 nieuwe regeling

03-10-2006

Zandvoortse Courant, 5 oktober 2006

22 augustus 2006, nr. MD/ SD/2006/9425