Regeling vervallen per 08-07-2021

Verordening havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam.

Geldend van 22-12-2017 t/m 07-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam.
Citeertitel Verordening havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-9115 exb-2018-9116

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017 08-07-2021 Nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad, 21 december 2017

100-2017, no. 7