Regeling vervallen per 01-01-2019

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van UW SAMENWERKING

Geldend van 01-07-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van UW SAMENWERKING

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van UW SAMENWERKING

IV. Per 1 juli 2018

  • A.

    CAR-tekst met toelichting per 1 juli 2018

    In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6,5%” vervangen door: “6,75%”