Regeling vervallen per 14-12-2019

Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2018

Geldend van 15-12-2017 t/m 13-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2018
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2018 de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017 14-12-2019 Nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-221564

Onbekend