Beleid/stappenplan persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 19-09-2017 t/m heden

Intitulé

Beleid/stappenplan persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Met deze beleidsregels - stappenplan pgb wordt het hele proces van hulpvraag tot aan de administratieve verwerking doorlopen. De bedoeling is dat daarmee eenduidige, maar ook een juiste toepassing van de pgb’s wordt gerealiseerd en waar nodig de pgb wordt geweigerd, omdat het niet voldoet aan de (wettelijk) gestelde eisen.

Beleid/stappenplan persoonsgebonden budget Wmo 2015

Toelichting Beleid / stappenplan persoonsgebonden budget Wmo 2015