Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018

Geldend van 13-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018
Citeertitel Marktgeldverordening 2018
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp belastingen, retributies en heffingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Marktgeldverordening 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 12-12-2017, nr. 219049

B17.002017