Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening begraafplaatsrechten 2018

Geldend van 13-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening begraafplaatsrechten 2018
Citeertitel Verordening begraafplaatsrechten 2018
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp belastingen, retributies en heffingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening begraafplaatsrechten 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 12-12-2017, nr. 218975

B17.001972