Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening afvalstoffenheffing 2018

Geldend van 13-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening afvalstoffenheffing 2018
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2018
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 12-12-2017, nr. 218939

B17.001987