Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent ReinUnie Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 tweede wijziging

Geldend van 12-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemskerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent ReinUnie Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 tweede wijziging
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 tweede wijziging
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet. De datum van ondertekening van dit besluit is niet meer te achterhalen. Deze regeling vervangt de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2017 nieuwe regeling

01-02-2017

Gemeenteblad 2017, 18586

BIVO/2017/30287