Besluit van het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent aanwijzing tot aanstelling onbezoldigde ambtenaren Aanwijzing tot aanstelling onbezoldigde ambtenaren

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing tot aanstelling onbezoldigde ambtenaren

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet en op artikel 1: 2, eerste lid, onderdeel d van de CAR-UWO;

B E S L U I T:

de belastingdeurwaarders in dienstbetrekking bij of werkzaam voor Vannim incasso te Amersfoort met KvK nummer 58705783 en Invorderingskantoor Nederland B.V. te Wijchen met KvK nummer 09174429 per 1 januari 2018 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder van de gemeente Lelystad.   

Ondertekening

Lelystad, 7 november 2017.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,