Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van leges Legesverordening Lelystad 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van leges Legesverordening Lelystad 2018
Citeertitel Legesverordening Lelystad 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12470

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
  2. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
  3. artikel 7 Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. Deze regeling vervangt de Legesverordening Lelystad 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling

04-12-2017

Gemeenteblad 2017, 221395

170011813