Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018

Geldend van 29-11-2017 t/m 01-01-2018

Intitulé

Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

Overwegende:

 • 1.

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan om tussen 31 december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00 uur van het daarop volgende jaar consumentenvuurwerk af te steken;

 • 2.

  dat het niet gewenst is om in de directe omgeving van verpleeg-en zorginstellingen als ook de kinderboerderij/het dierenasiel consumentenvuurwerk te gebruiken, gelet op de overlast voor mens en dier;

 • 3.

  dat artikel 2:73 APV, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 het college de bevoegdheid verschaft om, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, gebieden aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken.

 

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

 • 2.

  het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015.

Besluiten:

Artikel 1

Op grond van artikel 2:73 APV de volgende gebieden aan te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

 

- Zorgcentrum De Vurssche te Axel

- Zorgcentrum Ter Walle te Biervliet

- Zorgcentrum Vremdieke te Hoek

- Zorgcentrum De Lange Akkers te Koewacht

- Zorgcentrum De Redoute te Sas van Gent

- Het ziekenhuis Terneuzen

- De kinderboerderij en het dierenasiel in Terneuzen

- Zorgcentrum Ter Schorre en Winkelcentrum Zuidpolder te Terneuzen

- Zorgcentrum De Blide te Terneuzen

- Zorgcentrum Bachten Dieke te Terneuzen

- Zorgcentrum ’t Verlaet te Westdorpe

- Zorgcentrum De Molenhof te Zaamslag

 

De als zodanig aangewezen gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

Artikel 2

Te bepalen dat dit besluit op 31 december 2017 om 18.00 uur in werking treedt en op 1 januari 2018 om 02.00 uur vervalt.

Artikel 3

Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018.

Ondertekening

Terneuzen, 31 oktober 2017
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris, burgemeester,
J.G. Princen CCMM, J.A.H. Lonink

Tekeningen