Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent erfgoed (Erfgoedverordening Leiden 2017)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent erfgoed (Erfgoedverordening Leiden 2017)
Citeertitel Erfgoedverordening Leiden 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 Erfgoedwet
  3. artikel 12 Monumentenwet 1988
  4. artikel 15 Monumentenwet 1988
  5. artikel 38 Monumentenwet 1988
  6. artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  7. artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging van 8 oktober 2020 is hersteld bij besluit van 10 en 12 november 2020 , gepubliceerd op 19 november 2020 in Gemeenteblad 2020, 303660.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29

08-10-2020

gmb-2020-274307

RV 20.0079
24-11-2017 01-01-2021 nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad 2017, 201340

RV.0064