Regeling vervallen per 18-12-2021

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022

Geldend van 01-01-2018 t/m 17-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022
Citeertitel Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-32059

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 43a Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 18-12-2021 nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 2017, 202722

Z/17/050680/RAAD/17/02275