Regeling vervallen per 18-12-2021

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022

Geldend van 01-01-2018 t/m 17-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022
Citeertitel Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2018-2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-32059

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 43a Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 18-12-2021 nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 2017, 202722

Z/17/050680/RAAD/17/02275