Deelverordening kerkgenootschappen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening kerkgenootschappen

Het doel van de “Deelverordening kerkgenootschappen” is het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk door kerken.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde kerkgenootschappen met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk (begeleiding bij ziekte, sterven, rouwverwerking en opvang in crisissituaties verzorgen) door kerkgenootschappen.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

  • Aan katholieke parochies een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 80% van de inwoners van de betreffende kern van: € 0,54;

  • Aan de Protestantse Gemeente Maasbracht een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 4% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54;

  • Aan de Evangeliegemeente De Thuishaven per kerninwoner gebaseerd op 1% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.