Deelverordening lid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening lid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Het doel van de “Deelverordening lid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking” is het in staat stellen van ieder individu in Maasgouw om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Eenmalige activiteitensubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

  • Behoud zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van inwoners van Maasgouw met een beperking, door het bieden van een vangnet van individuele voorzieningen;

  • Verenigingen en instellingen uit Maasgouw ondersteunen in de werving en behoud van leden met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Subsidiecriteria

Een lid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is een contributie betalend lid uit de gemeente Maasgouw met een of meer functiestoornissen ten gevolge van chronische ziekte of gebrek, samenhangend met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking(en) van permanente aard, voor wie aantoonbaar ingrijpende (individuele) aanpassingen moeten worden gedaan of voor wie speciale begeleiding noodzakelijk is zonder welke hij/zij niet aan de reguliere activiteiten van de vereniging kan deelnemen. Het is altijd ter beoordeling van het college van B&W of aanpassingen of speciale begeleiding noodzakelijk zijn en daarmee of een lid beschouwd kan worden als ‘lid met een geestelijke of lichamelijke beperking’.

Bijdrage

De bijdrage is afhankelijk van de gewenste en goedgekeurde voorziening.