Deelverordening instrumentale muziekgezelschappen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening instrumentale muziekgezelschappen

Het doel van de “Deelverordening instrumentale muziekgezelschappen” is het stimuleren van de beoefening van instrumentale harmonie- en fanfaremuziek in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw. 

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van instrumentale muziek in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw;

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van activiteiten over de verschillende kernen;

 • Inbedding van de muziekverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria

 • De beoefening van instrumentale muziek moet plaatsvinden in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden;

 • De vereniging moet ten minste 15 spelende en geüniformeerde leden woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Een basisbedrag per muziekgezelschap van:

  • -

   tot 25 spelende en geüniformeerde leden € 650,00

  • -

   25 tot 50 spelende en geüniformeerde leden € 1.300,00

  • -

   50 tot 75 spelende en geüniformeerde leden € 2.600,00

  • -

   75 tot 100 spelende en geüniformeerde leden € 3.900,00

  • -

   100 spelende en geüniformeerde leden en meer € 5.200,00.

 • Een bedrag per spelend én geüniformeerd lid van: € 45,00.

  Voor de organisatie van één Gemeentelijk Solistenconcours in Maasgouw ontvangt de organiserende vereniging een bedrag van: € 1.000,00.