Deelverordening Zonnebloem en Welfare

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening Zonnebloem en Welfare

Het doel van de "Deelverordening Zonnebloem en Welfare” is het in stand houden van bezoekwerk en organisatie en begeleiding van ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel

Het in stand houden van bezoekwerk en organisatie van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van mensen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd en handicap vanaf 18 jaar. Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Per kern ontvangt één Zonnebloemorganisatie:

  • -

   Een vast bedrag van: € 100,00

  • -

   Alsmede een bedrag per kerninwoner vanaf 18 jaar van: € 0,15.

 • Per kern ontvangt één Welfareorganisatie:

  • -

   Een vast bedrag van: € 100,00

  • -

   Een bedrag per kerninwoner vanaf 55 jaar van: € 0,10.