Deelverordening ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen

Het doel van de “Deelverordening ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen” is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het bevorderen van actieve (lichamelijke of geestelijke) maatschappelijke participatie;

 • Het ondersteunen van ouderen in hun streven naar integratie;

 • De doelgroep betrekken en motiveren tot deelname aan vrijwilligerswerk;

 • Belangenbehartiging.

Subsidiecriteria

 • 1. Inzake ouderenverenigingen:

  • De vereniging moet ten minste 15 leden in de leeftijd van 55 jaar en ouder woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen

 • 2. Inzake de lokale koepelorganisatie van ouderen:

  • De lokale koepelorganisatie moet ten minste 100 leden van 55 jaar en ouder woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen.

  • Per landelijke koepelorganisatie voor ouderen wordt slechts één lokale afdeling gesubsidieerd;

 • 3. Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1. Per ouderenvereniging:

  • Een basisbedrag van:

   • -

    tot 75 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 150,00

   • -

    75 tot 150 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 300,00

   • -

    150 tot 225 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 450,00

   • -

    225 en meer leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 600,00

  • Alsmede een bedrag per lid woonachtig in Maasgouw van € 10,50

  • Voorts een bedrag per lid woonachtig in Maasgouw van € 2,50 mits de ouderenvereniging als geheel is aangesloten bij een koepelorganisatie voor ouderen.

 • 2. Per lokale koepelorganisatie:

  • Een basisbedrag van:

   • -

    100 tot 150 leden € 300,00

   • -

    150 tot 225 leden € 450,00

   • -

    225 en meer leden € 600,00

  • Alsmede een bedrag per lid woonachtig in Maasgouw van € 4,50.