Deelverordening HaFa-muziekonderwijs op maat

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening HaFa-muziekonderwijs op maat

Het doel van de “Deelverordening HaFa-muziekonderwijs op maat” is het stimuleren van het muziekonderwijs ten behoeve van de beoefening van de hafamuziek in verenigingsverband. Instandhouding van de Maasgouwse hafa-cultuur in verenigingsverband en bevordering van de leefbaarheid zijn hierbij leidend.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Jaarlijkse stimuleringssubsidie aan harmonieën, fanfare en schutterijen uit Maasgouw.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 01 juni voorafgaand aan het subsidiejaar bij burgemeester en wethouders. Voor de onderdelen 1 en 2 genoemd onder ‘Bijdrage’, kan in overleg de afspraak worden gemaakt de aanvraag in te dienen nà het subsidiejaar, maar vóór 1 juni.

Beleidsdoelen

Instandhouding en bevordering van de hafa-cultuur in Maasgouw;

 • Het bevorderen van de beoefening van de hafa-muziek in verenigingsverband;

 • Het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente.

Subsidiecriteria

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het volgen van de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV/IVM) en voor cursussen die opleiden tot het bespelen van een hafa-instrument;

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan cursisten uit de gemeente Maasgouw die op 01 januari van het subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en lid zijn van een hafa-vereniging/schutterij uit de gemeente Maasgouw;

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het volgen van groepslessen;

 • Er wordt slechts één cursus per persoon gesubsidieerd;

 • Bij instromende of uitstromende cursisten zal er naar rato van het aantal maanden gesubsidieerd worden;

 • De leerlingen worden opgeleid voor een landelijk erkend diploma.

Uitgangspunt subsidie versus lesuren

Op jaarbasis dienen er minimaal 36 lessen van 30 minuten te worden gegeven voor wat betreft de AMV/IVM-cursus en 36 lessen van 20 minuten of varianten hiervan voor wat betreft de hafa-cursus.

Bijdrage

Naar keuze kunnen de verenigingen gebruik maken van een van de volgende opleidingsmogelijkheden of combinaties hiervan:

 • 1.

  wordt de opleiding verzorgd door eigen werkzaamheid binnen de vereniging dan ontvangt de vereniging per jaar een bedrag van € 35,00 voor een amv-cursist en € 75,00 voor een hafa-cursist.

  Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum;

 • 2.

  wordt de opleiding verzorgd door een door de vereniging zelf ingehuurde zzp-docent of door een ander opleidingsinstituut dan Myouthic dan bedraagt de maximale subsidie € 282,00 voor een amv-cursist (bedrag is gebaseerd op 18 uur x € 23,50 per uur x 2/3) en € 360,00 voor een hafa-cursist (gebaseerd op 12 uur x € 45,00 per uur x 2/3).

  Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum;

  • -

   nota's en betalingsbewijzen van/aan de zzp-docent;

 • 3.

  wordt de opleiding verzorgd door opleidingsinstituut Myouthic of door een ander opleidingsinstituut dan bedraagt de maximale subsidie € 304,00 voor een amv-cursist en € 590,00 voor een hafa-cursist.

  Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum;

  • -

   nota's en betalingsbewijzen van/aan het opleidingsinstituut;

  • -

   begroting en rekening (voorzien van accountantsverklaring) van het opleidingsinstituut.

Additioneel kunnen de kosten van de huur van de leslokalen worden gedeclareerd.