Deelverordening zang- en toneelverenigingen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening zang- en toneelverenigingen

Het doel van de “Deelverordening zang- en toneelverenigingen” is het stimuleren van activiteiten op het gebied van koorzang en toneel in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige waarderingssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders,

Beleidsdoelen

 • Stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van koorzang en toneel in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw;

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van activiteiten over de verschillende kernen;

 • Inbedding van de amateurkunstverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria

 • De beoefening van koorzang en toneel vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden;

 • De vereniging moet, met uitzondering van de kerkkoren, ten minste 10 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1. Voor zangverenigingen:

  • Een basisbedrag per zangvereniging van:

   • -

    tot 15 zingende en geüniformeerde leden € 375,00

   • -

    15 tot 30 zingende en geüniformeerde leden € 750,00

   • -

    30 tot 45 zingende en geüniformeerde leden € 1.125,00

   • -

    45 en meer zingende en geüniformeerde leden € 1.500,00

  • Alsmede per geüniformeerd lid € 22,00.

 • 2. Voor kerkkoren:

  • Een vast bedrag van: € 375,00.

 • 3. Voor toneelverenigingen:

  • Voor volwassenentoneel een vast bedrag van € 750,00;

  • Voor jeugdtoneel (jeugd t/m 17 jaar) een vast bedrag van € 375,00.