Deelverordening vrouwenverenigingen

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening vrouwenverenigingen

Het doel van de "Deelverordening vrouwenverenigingen" is het bevorderen van de sociale vaardigheden en participatie in de maatschappij.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het ondersteunen van vrouwen in hun streven naar sociale en maatschappelijke participatie;

 • Een bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingsprocessen in kleine kernen.

Subsidiecriteria

 • De vereniging telt ten minste 15 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Een basis bedrag per vereniging van:

  • -

   tot 25 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 150,00

  • -

   25 tot 50 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 250,00

  • -

   50 tot 100 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 350,00

  • -

   100 en meer leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 400,00

 • Een bedrag per lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van € 6,50.