Deelverordening kunst- en cultuurplatforms

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening kunst- en cultuurplatforms

Het doel van de “Deelverordening kunst- en cultuurplatforms” is het ondersteunen van lokale initiatieven om lokale amateurkunst toegankelijk te maken voor de bevolking.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Ondersteunen van lokale initiatieven om lokale amateurkunst toegankelijk te maken voor de lokale bevolking;

 • Het bieden van een divers en afwisselend aanbod van activiteiten op het gebied van de verschillende (amateurkunst-)kunstdisciplines aan alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

 • 1. Inzake Fotoclub De Sluiter:

  • De fotoclub organiseert regelmatig een openbaar toegankelijke expositie van eigen werk;

  • De fotoclub voorziet jaarlijks het Publiekscentrum te Maasbracht van nieuwe wanddecoratie in de vorm van eigen fotowerk van de leden.

 • 2. Inzake Stichting Torna:

  • De stichting organiseert regelmatig, minimaal drie keer per jaar, culturele bijeenkomsten in de vorm van een cultureel café;

  • Het cultureel café biedt ruimte aan lokale cultuuruitingen.

Bijdrage

 • 1. Voor Fotoclub De Sluiter is een jaarlijkse bijdrage beschikbaar van: €220,00

 • 2. Voor de Stichting Torna is een jaarlijkse bijdrage beschikbaar van: €230,00

 • 3. Voor de organisatie van één jaarlijkse kunstroute door de gemeente Maasgouw is een bijdrage beschikbaar van: € 1.000,00.