Regeling vervallen per 19-10-2018

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen.

Geldend van 01-04-2017 t/m 18-10-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemskerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen.
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10c Algemene plaatselijke verordening 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel containers 2010. Deze regeling is vervangen door de Nadere regels Opslagcontainers en bouwmaterialen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017 19-10-2018 nieuwe regeling

14-03-2017

Gemeenteblad 2017, 17999

BIVO/2016/30247