Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2017

Geldend van 08-11-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2017

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR

Gelet op artikel 5:7 van de Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Alkmaar:

Overwegende:

dat de bebouwde kom niet geschikt is voor het parkeren van grote voertuigen;

dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn op grond van artikel 5:7 APV wegen/terreinen aan te wijzen waar parkeren van grote voertuigen is toegestaan;

dat in overleg met bedrijfsleven, verkeerskundigen, en handhavers is gekeken naar alternatieven voor het parkeren in de openbare ruimte ten behoeve van grote voertuigen;

besluit

 • I.

  aan te wijzen als plaatsen waarvoor het verbod van artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening tot het parkeren van grote voertuigen niet geldt:

  Industrieterrein Overdie:

  Koelmalaan: de noordzijde van het gedeelte tussen Bestevaerstraat en Herculesstraat

  Industrieterrein Oudorp:

  begrensd door de Nieuwe Schermerweg, het Oudorperdijkje, de Schermerweg, het Noord-Hollands Kanaal en de Schermerringvaart, met uitzondering van de Nieuwe Schermerweg en het Oudorperdijkje

  Hoefplan:

  parkeerterrein Olympiaweg (bij de Wielerbaan)

  Industrieterrein Beverkoog:

  alle wegen ten noorden van Marterkoog, met uitzondering van de Berenkoog en de Robbenkoog

  Havinghastraat:

  parkeerterrein

  Helderseweg:

  afgesneden deel bij de Koedijkervlotbrug, met dien verstande dat het parkeren hier uitsluitend is toegestaan op het gedeelte ten zuiden van het parkeerterrein van het Hoogheemraadschap (ten zuiden van de molen)

  Stompetoren, Melkweg:

  alle wegen ten zuiden van de N244 en binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de Zuiddijk

 • II.

  alle verkeerstekens aan te brengen overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • III.

  dat dit besluit de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad van de gemeente Alkmaar in werking treedt;

 • IV.

  dat de door het college en wethouders eerder genomen besluiten op grond van artikel 5:7 APV worden ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt.

Ondertekening

Alkmaar, 24-10-2017
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
De burgemeester,
De secretaris,