Deelverordening EHBO verenigingen en Rode Kruis

Geldend van 04-11-2017 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening EHBO verenigingen en Rode Kruis

Het doel van de "Deelverordening EHBO verenigingen en Rode Kruis" is het bevorderen en verbreiden van EHBO-kennis onder burgers en vooral vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Bevorderen en verbreiden van EHBO-kennis, reanimatie en de bediening van een AEDapparaat onder de burgers en vooral de vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

De EHBO-vereniging en Rode Kruis verzorgen jaarlijks cursussen gericht op het verlenen en verlengen van EHBO-diploma’s en AED/reanimatie-diploma’s.

Bijdrage

  • Een vast bedrag per EHBO-vereniging of Rode Kruis van € 375,00