Regeling vervallen per 27-02-2024

Reglement van orde raad gemeente Emmen 2017

Geldend van 16-02-2017 t/m 26-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde raad gemeente Emmen 2017
Citeertitel Reglement van orde raad gemeente Emmen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Reglement van orde
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16, Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2017 27-02-2024 Onbekend

16-02-2017

Emmen.nu

Onbekend