Regeling vervallen per 04-04-2019

Parkeernormennota 2017-2027

Geldend van 19-10-2017 t/m 03-04-2019

Intitulé

Parkeernormennota 2017-2027

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 oktober 2017 heeft besloten tot vaststelling van de Parkeernormennota 2017-2027.  

De beleidsregels zijn als bijlage bijgevoegd. 

De beleidsregels treden in werking op de dag na de publicatie.  

De beleidsregels Harmonisatie Parkeernormen 2007-2015, gepubliceerd op 20 februari 2017 worden ingetrokken.

Bijlage 1:

Parkeernormennota Alkmaar 2017-2027