Regeling vervallen per 01-01-2021

Erfgoedverordening Gouda 2017

Geldend van 11-10-2017 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Gouda 2017
Citeertitel Erfgoedverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-16167 exb-2018-16168 exb-2018-16169 exb-2018-16170

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang met de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2017 01-01-2021 nieuwe regeling

05-07-2017

Gemeenteblad, nr. 175822, 10 oktober 2017

Onbekend