Reglement basisregistratie personen

Geldend van 14-10-2017 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Tubbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement basisregistratie personen
Citeertitel Reglement basisregistratie personen van de gemeente Tubbergen (Reglement BRP)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen, artt. 3.8 en 3.9
  2. Wet bescherming persoonsgegevens
  3. Gemeentewet, art.156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2017 Nieuwe regeling

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, 178631

2