Regeling vervallen per 08-10-2022

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West

Geldend van 03-11-2016 t/m 07-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West
Citeertitel (West) Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel West
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Cultuur, sport en recreatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016 08-10-2022 nieuwe regeling

11-10-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 148365

INT_16-02307