Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 september 2017 tot vaststelling van de deelplafonds voor paragrafen 9, 11, 12, 13 en 16 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het tijdvak 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. (Prov. Blad 2017, 4303)

Geldend van 01-10-2017 t/m 01-10-2018

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 september 2017 tot vaststelling van de deelplafonds voor paragrafen 9, 11, 12, 13 en 16 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het tijdvak 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. (Prov. Blad 2017, 4303)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op het besluit van Provinciale Staten van 13 september 2017, met het besluitnummer PZH-2017-606062041, waarmee is vastgesteld het (hoofd-)subsidieplafond voor het tijdvak van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 voor de paragrafen 9, 11, 12, 13 en 16 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 op € 14.707.000,-;

Gelet dat dit vastgestelde hoofdplafond bestaat uit de optelling van de voorgestelde deelplafonds zoals hieronder in de tabel weergegeven;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

  • ·

    Vast te stellen het deelsubsidieplafond voor het tijdvak van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 voor de paragrafen 9, 11, 12, 13 en 16 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.

  • ·

    Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Subsidie plafond 2e aanvraag-periode 2018

1.6.74

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

2.1

2.2

14.707.000

9

Sociale Veiligheid

2.2

529.000

11

Gedragsbeïnvloeding

2.1

0

12

Veerprojecten

2.1

11.513.000

13

Veerinfrastructuur

2.1

1.150.000

16

Energietransitie

3.2

1.515.000

Ondertekening

Den Haag, 26 september 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, drs. J.H. de Baas
voorzitter, drs. J. Smit