Regeling vervallen per 31-12-2021

Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders

Geldend van 20-10-2017 t/m 30-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders
Citeertitel Beleidsregel Leenbijstand woninginrichting statushouders
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2017 01-01-2017 31-12-2021 nieuwe regeling

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 177690

Z-15-15548