Regeling vervallen per 01-03-2018

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Geldend van 10-10-2012 t/m 28-02-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening 2010
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten), in werking getreden op 20-10-2010

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied, in werking getreden op 23-3-2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2012 01-03-2018 Art. 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.26a, 2.35, 2.41, 2.42, 3.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.11, 5.15, 5.15a, 5.16

20-09-2012

Achterhoek Nieuws, 2-10-2012

2012, nr. IX-6
15-02-2012 10-10-2012 Art. 1.2, 1.9, 2.5, 2.21a, 2.26, 2.28, 5.1, 6.2, 6.5

26-01-2012

Achterhoek Nieuws, 7-2-2012

2012, nr. I-10
15-06-2011 15-02-2012 Art. 4.2 en 4.3

26-05-2011

Winterswijkse Weekkrant, 7-6-2011

2011, nr. V-9
17-02-2010 15-06-2011 Nieuwe regeling

28-01-2010

Winterswijkse Weekkrant, 9-2-2010

2010, nr. I-7