Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik/alcoholverbod

Geldend van 10-10-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik/alcoholverbod

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend:

gelet op artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

overwegende dat het ter voorkoming van overlast noodzakelijk is regels te stellen voor delen van de stad Groningen;

dat zij in de vergadering van 18 april 2017, besluitnummer 5b, het aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik/alcoholverbod heeft vastgesteld.

De oude aanwijzingsbesluiten hinderlijk drankgebruik / alcoholverbod, collegebesluiten van 25 november 2008, 9 augustus 2005, 4 oktober 2005, 27 mei 2014 en 20 december 2005 (bijlage 2, 14, 21, 22 en 24 bij de Algemene Plaatselijke Verordening 2009, APVG 2009) worden ingetrokken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

 • I.

  het gebied dat omsloten wordt door de spoorlijn Groningen-Roodeschool, Van Starkenborghkanaal, Winschoterdiep, de Beneluxweg, de Weg der Verenigde Naties, Laan 40–45, Spoorlijn Groningen–Roodeschool (inclusief de grenzen), waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • II.

  het gebied dat begrensd wordt door Zadelpad, Spakenpad, Dwarsdijkje, buitengrens bebouwing Nijensteinheerd, Wibenaheerd en Froukemaheerd, Meedenpad, Andelstermaar, Emingaheerd en Beneluxweg (inclusief de grenzen), waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • III.

  het gebied dat begrensd wordt door de Beneluxweg/N46, (gedeelte tussen de Kluiverboom en de Rijksweg), de Rijksweg (gedeelte tussen de Beneluxweg en de Noorddijkerweg), de Noorddijkerweg (gedeelte tussen de Rijksweg en fietspad Kardingermaar), fietspad Kardingermaar (gedeelte tussen Noorddijkerweg en Dwarsdijkje), Dwarsdijkje (gedeelte tussen Kardingermaar en Stuurboordswal), Stuurboordswal (gedeelte tussen Dwarsdijkje en Kluiverboom) en de Kluiverboom (gelegen tussen Stuurboordswal en de Beneluxweg) (inclusief de grenzen) waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • IV.

  Het gebied dat begrensd wordt door de spoorlijn Groningen- Assen, Noorderzanddijk, Winschoterdiep, Beneluxweg, Weg der Verenigde Naties (inclusief de grenzen), waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Inwerkingtreding

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 18 april 2017

burgemeester

Peter denOudsten.

secretaris

PeterTeesink.

Bijlagen

Bijlage: Kaart behorende bij alcoholverbod centrum

Bijlage: Kaart behorende bij alcoholverbod Lewenborg

Bijlage: Kaart behorende bij alcoholverbod Euroborg

Bijlage: Kaart behorende bij alcoholverbod Beijum