Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam

Geldend van 26-07-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 4
  2. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4
  3. Wet op de expertisecentra, art. 4
  4. artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2022 01-01-2024 artikel 3

13-07-2022

gmb-2022-338950

Onbekend.
05-10-2017 26-07-2022 nieuwe regeling

28-06-2017

Gemeenteblad 2017, 172349

2017, nr. 188/667