Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening Gemeente Zandvoort 2017

Geldend van 15-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening Gemeente Zandvoort 2017
Citeertitel Verordening Blijverslening Gemeente Zandvoort 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 Gemeentewet
  2. artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2017 nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad 2017, 174185

Z2017-002339