Notitie handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid

Geldend van 20-09-2017 t/m heden

Intitulé

Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten:

besluit:

1.In te stemmen met het toepassen van de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid bij de beoordeling van milieuvergunningen en milieumeldingen;

2.Uitgangspunt: voorkomen van nieuwe overschrijdingen en voorkomen dat bestaande overschrijdingen groter worden.

Notitie handelingsperspectieven

Ondertekening

Asten, 12 september 2017
college van burgemeester en wethouders van Asten
mr. W.M.A. Verberkt secretaris
mr. H.G. Vos burgemeester