Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gesloten bodemenergiesysteem Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Geldend van 05-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gesloten bodemenergiesysteem Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015
Citeertitel Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-44525 exb-2017-44526

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht
  2. Besluit lozen buiten inrichtingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening is bij benadering vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2017 nieuwe regeling

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 172372

.