Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel algemene vrijlating inkomsten Participatiewet 2015

Geldend van 03-04-2015 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel algemene vrijlating inkomsten Participatiewet 2015
Citeertitel Beleidsregel algemene vrijlating inkomsten Participatiewet 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 31 lid 2 Participatiewet
  2. artikel 8 lid 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. artikel 8 lid 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. De datum van ondertekening is bij benadering vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2015 01-01-2015 01-01-2023 nieuwe regeling

02-03-2015

Gemeenteblad 2015, 28222

.