Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1

  de gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 • 2

  de diensthoofden;

 • 3

  de concerncontroller;

 • 4

  de dienstcontrollers.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door publicatie op de gemeentelijke internetsite.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a

  de benaming van de hoofdfunctie;

 • b

  een beschrijving van de nevenwerkzaamheden alsmede de instantie(s) waarbij deze werkzaamheden verricht worden;

 • c

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 5

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.