Algemene subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2018

Geldend van 22-09-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2018
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2017 Nieuwe regeling

11-09-2017

gemeenteblad 2017, Nr. 160658

Onbekend