Regeling vervallen per 02-11-2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2017, PZH-2017-609933606 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017) (Prov. Blad 2017, 3852)

Geldend van 02-09-2017 t/m 01-11-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2017, PZH-2017-609933606 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017) (Prov. Blad 2017, 3852)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, artikelen 1.3 en 2.8.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de regeling is bepaald dat zij vervalt op 31 december 2024. Maar na afloop van de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarom is de uitwerkingtredingsdatum gezet op 2 november 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2017 02-11-2017 nieuwe regeling

29-08-2017

Prov. Blad 2017, 3852

PZH-2017-609933606