Aanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer

Geldend van 15-09-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer

Overwegende dat: De ambtenaren van Staatsbosbeheer op 17 december 2016 categoraal aangewezen zijn als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten als genoemd in Domein II, milieu welzijn en infrastructuur van Bijlage A-1 van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar; De intentie van Staatsbosbeheer is om de Boa’s categoraal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 6.1a lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen;

Alle Boa’s van Staatsbosbeheer te belasten met toezicht op de naleving en opsporing van strafbare feiten als genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen binnen de eigendommen en beheergebieden van Staatsbosbeheer.

Nijmegen 12 september 2017

Ondertekening

De Gemeentesecretaris,
mr. drs. A.H. van Hout
De Burgemeester,
drs. H.M.F. Bruls